Impostos de la donació d’un pis a un fill. Tot el que has de saber

impostos de la donació d'un pis

Abans de fer una donació d’un d’un pis a un fill per exemple o de diners o qualsevol altre tipus de bé a una altra persona, s’ha d’analitzar i estudiar els impostos i les despeses que s’hauran de pagar, en cas contrari correm el risc de tenir una desagradable sorpresa. Donar un bé no resulta […]

El veritable impost de successions; La plusvàlua municipal.

plusvàlua municipal

La plusvàlua municipal és un maldecap en moltes herències. L’1 de febrer de 2014, va entrar en vigor l’última reforma de l’impost de successions a Catalunya. Els eixos bàsics d’aquesta reforma van ser la minoració de les reduccions i de les bonificacions i, per tant, un increment del cost de les herències. No obstant això […]

Què passa si nos es fa testament?

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Quan una persona mor sense haver fet testament s’obre la successió intestada, segons la qual: 1er. Són cridats com a hereus del difunt els fills i si han mort, els fills o nets d’aquests. El vidu o el convivent supervivent en una parella estable adquireix l’usdefruit de tota l’herència, però pot optar per commutar-lo per una […]