Es poden canviar les condicions de treball d’un treballador?

canviar les condicions de treball

Com canviar les condicions de treball d’un treballador La direcció de l’empresa pot decidir canviar les condicions de treball del treballador quan pugui acreditar que hi ha provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Delimitar si aquesta modificació té o no caràcter substancial té gran rellevància en ser diferent el règim jurídic a què se sotmeten. L’empresari […]

La retenció dels professionals al 15% i del 19,5% per altres rendes.

Retenció dels professionals al 15%

La retenció dels professionals al 15% El R.D.L. 9/2015 va establir que els percentatges de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats professionals siguin del 15% en lloc del 19% que es venia aplicant, estenent-se per a tots els professionals aquest tipus del 15% que fins llavors solament s’aplicava a certs professionals amb […]

Obligacion tributàries i laborals del mes d’Octubre.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Abans del 15 d’octubre, s’hauran de presentar, i en el seu cas ingressar el dia 20, les següents declaracions tributàries corresponents al 3er trimestre; Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. Retencions sobre el capital mobiliari. Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin […]

Després de la declaració de renda, toca pagar l’impost de societats.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

FINS EL 25 DE JULIOL. Quan la renda és obtinguda per persones físiques, l’impost directe que el sistema tributari espanyol estableix és l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). No obstant això, si qui manifesta la seva capacitat econòmica obtenint renda és una persona jurídica (societat, associació, fundació, etc.), o un ens sense […]

Obligacions tributàries del mes d’Abril.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies; Fins al 15 d’abril: S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de: Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls (model 111). Retencions sobre el capital mobiliari (model 123). Retencions sobre els arrendaments d’immobles […]

Tarifa plana per contractes indefinits

tarifa plana per contractes indefinits

El dia 1 de març de 2014 va entrar en vigor la nova tarifa plana per contractes indefinits que pretén ser un nou incentiu per a la creació d’ocupació.  Característiques de la nova tarifa plana per contractes indefinits En els supòsits de contractació indefinida en qualsevol de les seves modalitats, l’aportació empresarial a la cotització […]

El model 347 i el model 184. Operacions amb tercers i declaració de les SCP i CB.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

AMBDUES DECLARACIONS S’HAN DE PRESENTAR ABANS DEL 2 DE MARÇ. Model 347 Abans del 2 de març s’ha de presentar la Declaració anual d’operacions amb terceres persones, Model 347. El Model 347 és la declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones. Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que […]

Deducció per socis de societats de nova creació. Model 165.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

EL MODEL 165 S’HA DE PRESENTAR ABANS DEL 2 DE FEBRER. Els socis d’una societat amb una participació inferior al 40%, poden aplicar-se una deducció per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. Per a això, l’entitat que compleixi els requisits que es diran han de presentar una declaració informativa en relació […]

Factures rectificatives concurs de creditors

Facturas rectificativas concurso de acreedores - factures rectificatives concurs de creditors

Quan estem davant d’un crèdit incobrable degut que el el nostre client està en concurs de creditors, l’article 80 Tres de la Llei de l’IVA estableix que “la base imposable podrà reduir-se quan el destinatari de les operacions subjectes a l’Impost no hagi fet efectiu el pagament de les quotes repercutides i sempre que, amb […]

Modificació en l’IVA en els serveis prestats per via electrònica.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

TRIBUTA EN EL L’ESTAT DEL DOMICILI DEL DESTINATARI. Amb efectes des de l’ 1 de gener de 2015, la Llei de l’IVA estableix una nova regla de localització dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via electrònica. Quan aquests serveis es prestin a una persona que no tingui […]