El veritable impost de successions; La plusvàlua municipal.

plusvàlua municipal

La plusvàlua municipal és un maldecap en moltes herències. L’1 de febrer de 2014, va entrar en vigor l’última reforma de l’impost de successions a Catalunya. Els eixos bàsics d’aquesta reforma van ser la minoració de les reduccions i de les bonificacions i, per tant, un increment del cost de les herències. No obstant això […]