Declaració de patrimoni 2014

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Els contribuents amb un patrimoni net major a 500.000 euros han de presentar la declaració de Patrimoni. S’entén per patrimoni net el conjunt de bens i drets del que sigui titular la persona amb la deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixi el seu valor, com deutes i obligacions. Com es computen els valors […]

Deducció per socis de societats de nova creació. Model 165.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

EL MODEL 165 S’HA DE PRESENTAR ABANS DEL 2 DE FEBRER. Els socis d’una societat amb una participació inferior al 40%, poden aplicar-se una deducció per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. Per a això, l’entitat que compleixi els requisits que es diran han de presentar una declaració informativa en relació […]

Les participacions preferents en la declaració de la Renda.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Els maldecaps de les persones titulars de Participacions Preferents o Deute Subordinada no s’acaba en els tràmits per recuperar la totalitat o part dels seus diners invertits. Ara, en el moment de fer la declaració de renda, hauran de tenir en compte quines han estat les operacions d’ inversió i desinversió en aquests productes per […]

Exempció en l’IRPF del salari per treballs a l’extranger.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

L’article 7 en la seva lletra p) de la Llei de l’IRPF regula l’exempció dels rendiments de treball percebuts per treballs realitzats a l’estranger. Aquesta exempció només s’aplica a les persones residents fiscals a Espanya i per tant obligats a tributar a Espanya, en principi, per totes les rendes mundials obtingudes durant l’any. Com a […]

Qui està obligat a presentar la declaració de Renda 2013?

logo con letras Gestoria Luis Mataro

AVUI, 23 D’ABRIL, S’INICIA EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE L’IRPF. Avui dia 23 d’abril s’inicia el període de presentació de la Declaració de Renda 2013. El termini finalitza 30 de juny. Amb caràcter general, estan obligats a presentar la declaració de l’ IRPF de l’exercici 2013 tots els contribuents que hagin obtingut en l’exercici rendes subjectes a l’Impost. […]

Declaració de Renda i patrimoni 2013.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITEM PER FER LA DECLARACIÓ. El dia 23 d’abril s’inicia el període de presentació de la Declaració de Renda 2013. El termini de presentació finalitza 30 de juny. En el cas de domiciliar el pagament al banc el termini de presentació acabarà el 25 de juny. Des de l’1 d’abril es pot demanar […]

La caducitat del certificat digital

caducitat del certificat digital

Tot el que has de saber sobre la caducitat del certificat digital. Un certificat electrònic de persona jurídica per a l’àmbit tributari emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) té un període de validesa de 2 anys i de 3 per a una persona física. Expirat el període de validesa, caduca i […]

Obligacions tributàries i mercantils del mes d’Abril.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Durant el mes d’abril s’hauran de presentar, i en el seu cas ingressar, les següents declaracions tributàries: Abans del 15 d’Abril ( Estava previst pel dia 14 però Hisenda ho ha modificat a mig periode). S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de: Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques […]