Logo Con Letras Gestoria Luis Mataro

Declaració de patrimoni 2014

Els contribuents amb un patrimoni net major a 500.000 euros han de presentar la declaració de Patrimoni. S’entén per patrimoni net el conjunt de bens i drets del que sigui titular la persona amb la deducció de les càrregues i…

Llegir més
Back To Top