El Consorci només cobreix qui té una assegurança

logo con letras Gestoria Luis Mataro

El Consorci de Compensació d’Assegurances només cobrirà en el terratrèmol de Lorca els danys a les persones i als béns que tinguessin una assegurança al corrent de pagament. Per a la resta de persones solament queda esperar a les ajudes públiques, les quals triguessin més i les quanties seran inferiors. El Consorci indemnitzarà tots els […]

El Consorci de Compensació d’Assegurances assumirà els danys del terratrèmol de Lorca

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Què és el Consorci de Compensació d’Assegurances? És una entitat pública adscrita al Ministeri d’Economia i Hisenda, a través de la Direcció General d’ Assegurances i Fons de Pensions que té com a funció recolzar l’acció de les companyies d’assegurances. S’ha de destacar el caràcter subsidiari en el àmbit assegurador del Consorci davant determinades situacions excepcionals […]