Oblicacions tributàries i mercantils del mes de Juliol.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Durant aquest mes de juliol, abans de les dates assenyalades, s’hauran de presentar les següents declaracions tributàries: 15 juliol Liquidació 2n trimestre de: – Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. – Retencions sobre el capital mobiliari. – Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. Cal ens […]

Les societats han d’aprovar els comptes anuals abans del 30 DE Juny.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

S’HA DE CONVOCAR LA JUNTA GENERAL DE SOCIS O ACCIONISTES. Totes les societats es troben obligades a formular els comptes anuals al tancament del seu exercici. Els administradors són els obligats a formular els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de tancament de l’exercici social. L’aprovació dels comptes anuals correspon […]