Despeses deduïbles dels autònoms – Guia definitiva

Gastos deducibles de los autónomos Gestoría

Què són considerades despeses deduïbles dels autònoms? Les despeses deduïbles dels autònoms són tots els necessaris per dur a terme la nostra activitat. No obstant això, cal tenir en compte un seguit de consideracions formals abans de poder-nos deduir aquestes despeses. A més cal tenir en compte que algunes despeses són deduïbles per l’IVA i […]

Bases i tipus de cotització pels autònoms

Bases y tipos de cotización autónomos

A partir d’1 de gener de 2019, les bases i els tipus de cotització per contingències professionals en el Règim Especial de Treballadors Autònoms seran els següents: Bases i tipus de cotització autònoms Base mínima de cotització: 944,40 euros mensuals. Base màxima de cotització: 4070,10 euros mensuals. Tipus de cotització autònoms: Durant 2019 el tipus […]

Implicacions del Brèxit

implicacions del brèxit

Implicacions del brèxit si ets una empresa o autònom i tens relacions comercials amb Regne Unit

IRPF dels Autònoms

IRPF de los autónomos

L’IRPF dels autònoms, impost de la renda de les persones físiques té unes formalitats específiques per a aquest col·lectiu. Si bé tots hauran de declarar el que han guanyat en la seva declaració de la renda anual és necessari saber els criteris que s’han de seguir a l’hora de realitzar factures a clients i el […]

Xerrada completa Transformació Digital de l’Autònom

Transformació Digital de l'Autònom

Adjuntem la xerrada completa i la presentació sobre la Transformació Digital de l’Autònom que vam fer al Tecnocampus el passat 13 de desembre del 2018. Descarregar la Presentació Transformació Digital de l’Autònom   Digitalització de l’AEAT En el primer apartat en Pep Luis, director de la Gestoria Luis ens introdueix els nous reptes que ens […]

Reduccions i bonificacions per autònoms a la Seguretat Social.

bonificacions per autònoms a la seguretat social

Les bonificacions per autònoms a la seguretat social es poden classificar en les següents tres categories: 1. Autònoms que causin alta inicial o que no hagin estat en situació d’alta en els 5 anys immediatament anteriors. Primers 6 mesos. Si opten per base mínima: 50 euros mensuals. Si opten per base superior a la mínima: […]

Com donar-se d’alta com autònom

Com donar-se dalta com autònom

Com donar-se d’alta com autònom. Aquest procés requereix la realització d’un seguit de tràmits amb diferents administracions. L’alta a Hisenda (declaració censal, model 036 i model 037), l’alta a la Seguretat Social (Règim especial de treballadors autònoms – RETA), l’Ajuntament, els Organismes de Treball o l’alta online com autònom amb un document únic electrònic mitjançant […]

Cotització dels autònoms i pensió de jubilació?

Gestoria Luis Toni Luis

Les últimes mesures per aplicades i que afecten la cotització dels autònoms necessària per garantir la pensió de jubilació són les següents: S’ha ampliat la durada d’aplicació de la tarifa plana de 50 euros; fins ara s’aplicava durant 6 mesos i ara es podrà aplicar durant 12 mesos. A partir d’aquests primers 12 mesos es […]

Autònoms i assegurances de salut, avantatges.

Autònoms i assegurances de salut: en Francesc Gómez analista i corredor d’assegurances ens explica que el col·lectiu d’autònoms és altament sensible a baixes laborals, és per aquest motiu que es fa necessària la contractació de pòlisses de salut. El temps és un dels recursos més escassos de l’autònom. Si ets empresari segur que alguna vegada […]

Diferències entre corredories i asseguradores

Gestoria Luis Pep Luis

El mercat assegurador té molts canals de distribució. Quin és el més fiable? Quins avantatges té cada un d’ells. En Pep Luis Director de LUIS GESTORIA ens explica les diferències entre corredories i asseguradores. Per una banda les companyies d’assegurances, que són amb qui firmem el contracte, a qui paguem la prima i qui ens […]