Legítima a Catalunya, tot el que has de saber

legítima en cataluña
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Què és la legítima?

La legítima és el dret adquirit per part de determinades persones, en la majoria dels casos els fills, en el moment d’una defunció. El dret a la legítima és independent de que la persona morta (causant) hagi fet o no testament

Atenció, legítima no és el mateix que herència

A destacar que l’herència és el conjunt de béns, drets i obligacions que s’hereten d’una persona després de la seva mort, mentre que la llegítima és el dret que tenen determinades persones a obtenir un valor patrimonial en la successió del causant.

La principal diferència és que l’herència no és un dret legal, sinó un dret creat pel propi testador o la persona morta. A la legítima no intervé la voluntat del mort, sinó que és un dret legal, mentre que en l’herència sí que intervé la voluntat del mort.

Per exemple, Miguel ha mort tenia tres fills i una dona. Ell voluntàriament s’estipula en el testament que la seva dona hereti els seus béns, la seva dona és llavors l’hereva. No obstant això, els seus fills en virtut de legitimaris tindran dret a una part d’aquests béns. Aquesta part proporcional es calcula de manera diferent en funció de la comunitat autònoma en què estigui residint la persona morta.

Quan els descendents són legitimaris els són per parts iguals. En el cas que algun dels fills hagi mort abans que el causant, o hagi estat desheretat, serà substituït pels seus descendents, és a dir, els néts del causant.

Quan els ascendents són legitimaris, també ho seran per parts iguals en absència de descendents, és a dir, quan el causant no tingués fills o néts. En el cas dels ascendents, només seran legitimaris el pare i la mare del causant. En cas de mort o absència d’aquests, NO passaria aquest dret als avis del causant.

 

Com es calcula la legítima a Catalunya?

La quantia de la llegítima a Catalunya és del 25% de la quantitat que resulti del valor dels béns de l’herència en el moment de la mort del causant. Restant deutes i despeses de darrera malaltia i enterrament.

A aquesta quantitat s’haurà de sumar el valor dels béns donats o venda simulada (sense preu real) en els 10 anys anteriors a la seva mort. Amb aquesta norma es pretenen evitar situacions en què el testador, normalment pressionat per algun dels hereus -fills-, dóna o simula una venda dels seus béns a aquest hereu anys abans de morir amb la finalitat de “buidar” l’herència, evitant amb això, que determinats legitimaris -altres fills o néts de l’mort- puguin obtenir el seu dret de legítima.

A l’efecte del càlcul de la llegítima, haurà d’estar-se al valor que tinguessin els béns relictes al temps en que s’efectuï l’adjudicació de béns i no en el moment de la mort del causant.

A destacar que aquest 25% s’ha de repartir entre tots els legitimaris independentment de si un dels mateixos és l’hereu dels béns de l’herència.

És a dir, posem per cas que Carles que té 2 fills i recentment ha mort s’estipula en el testament que l’hereu universal és un dels seus fills, Juan quedant Laura únicament com legitimària. El valor dels béns de l’herència de Carlos és de 100.000 €. Llavors, el valor total a percebre per cadascun dels fills serà el següent:

 

DescendentHereu/vaLegitimari/aImport a percebre de la legítimaImporte a percebre per l’herènciaTOTAL
LauraNOSÍ, por ser descendiente                          12.500 €                                    –   €                                   12.500 €
JuanSÍ, por ser descendiente                          12.500 €                           75.000 €                                   87.500 €
TOTAL 25.000 €75.000 €100.000 €

 

També et pot interessar:

Com pagar menys impostos de successions a Catalunya

La importància de deixar fet el testament

El llegat digital

 


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

 

 

Newsletter