Implicacions del Brèxit

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
implicacions del brèxit

Si ets autònom o empresa i tens relacions comercials amb el Regne Unit, hi haurà certes implicacions del Brèxit. Concretament has de tenir en compte que la data en que s’havia de fer efectiva la sortida era el 29 de març de 2019, tot i això s’han anat concedint pròrrogues per la falta d’entesa. En qualsevol cas si no s’arriba a un acord de sortida que inclogui un període transitori, aquesta sortida implicarà que, el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera.

Implicacions del Brèxit a efectes duaners

Els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d’operacions intracomunitàries i seran importacions o exportacions amb els seus corresponents formalitats com ara:

  • Declaració duanera d’importació / exportació o vinculació a un altre règim duaner per a cada enviament
  • La realització de controls duaners
  • El pagament de drets aranzelàries i altres gravàmens que es meritin a la introducció o la necessitat d’obtenir certificacions sanitàries, fitosanitàries de qualitat o d’un altre tipus per poder disposar de les seves mercaderies

Implicacions del Brèxit a efectes d’IVA

Els enviaments a Regne Unit estaran exempts com exportacions, sent la declaració duanera d’exportació un dels mitjans de prova admesos a l’efecte de justificar aquesta exempció.

Per contra, les seves importacions de Regne Unit estaran subjectes al pagament de l’IVA a la importació. Aquest impost es liquida en la declaració duanera.

Implicacions del Brèxit a l’efecte d’impostos especials

A ocurrència d’aquest escenari implicaria que a partir de la sortida efectiva del Regne Unit les expedicions / recepcions de productes objecte d’Impost Especial es converteixin en exportacions / importacions i, per tant, els sigui d’aplicació plena la normativa duanera de la Unió.


Què haig de fer ara si tinc més dubtes i vull saber-ne més?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.

Newsletter