skip to Main Content
IRPF De Los Autónomos

IRPF dels Autònoms

L'IRPF dels autònoms, impost de la renda de les persones físiques té unes formalitats específiques per a aquest col·lectiu. Si bé tots hauran de declarar el que han guanyat en la seva declaració de la renda anual és necessari saber…

Llegir més
Com Donar-se Dalta Com Autònom

Com donar-se d’alta com autònom

Com donar-se d'alta com autònom. Aquest procés requereix la realització d'un seguit de tràmits amb diferents administracions. L'alta a Hisenda (declaració censal, model 036 i model 037), l'alta a la Seguretat Social (Règim especial de treballadors autònoms - RETA), l'Ajuntament,…

Llegir més
Back To Top