skip to Main Content
Si Fem La Donació D’un Pis A Un Fill Qui Més S’alegrarà Serà Hisenda.
Si Fem La Donació D’un Pis A Un Fill Qui Més S’alegrarà Serà Hisenda.

Si fem la donació d’un pis a un fill qui més s’alegrarà serà Hisenda.

Abans de fer una donació d’un bé  immoble, diners o qualsevol altre tipus de bé a una altra persona, s’ha d’analitzar i estudiar els impostos i les despeses que s’hauran de pagar, en cas contrari correm el risc de tenir una desagradable sorpresa.

Donar un bé no resulta gratis , ni per qui dóna, ni per qui el rep; al contrari, pot resultar molt onerós. Abans de fer donació d’una casa o un pis a un fill (per exemple, com a regal de noces) és molt convenient assessorar-se perquè en lloc d’una ajuda, no suposi per a tots dos, donant i donatari, un seriós problema econòmic.

Què hem de tenir en compte abans de fer una donació?

La persona que rep una donació ha de tributar per l’Impost de Donacions. Per exemple, a Catalunya, actualment, el lliurament d’un pis valorat en 200.000 euros a un fill pot suposar que aquest hagi de pagar per l’Impost de Donacions la quantitat de 10.000 euros. Però si la persona que rebés el pis fos un parent col·lateral de 4art grau ( un cosí) o no tingués cap relació de parentiu amb el donant, aquesta quantitat podria ascendir a 46.000 euros. A més a més, si es tracta d’un be immoble, el donatari haurà de sufragar les despeses de l’escriptura pública; honoraris del Notari i despeses d’inscripció en el Registre de la Propietat.

Ara bé, qui fa la donació també ha de pagar impostos; i el seu import pot ser fins i tot superior a l’import pagat per qui rep la donació. La Llei de l’IRPF tracta al donant igual que si hagués obtingut un guany en vendre’s el bé, i per tant li fa pagar impostos per aquest “suposat” benefici. La diferència entre el valor del bé en el moment que ho lliura i el valor d’aquest bé en el moment que el va adquirir és el que la Llei de l’IRPF denomina guany patrimonial o si escau, pèrdua patrimonial. Aquest guany patrimonial tributarà al 19% els primers 6.000 euros de guany i al 21% la resta. Seguint amb l’exemple; si aquest mateix pis que ara val 200.000 euros va ser adquirit per 100.000 euros el guany patrimonial seria de 100.000 euros. Això comportaria, ( sense tenir en compte possibles reduccions) un pagament de 20.880 euros a la declaració de renda. A més a més, hauria de sumar-se l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana ( la Plusvàlua Municipal); el seu import en ser un impost local dependrà de cada municipi; però s’ha de tenir en compte que aquest import pot comportar una altra desagradable sorpresa.

En definitiva, si sumem  l’Impost de Donacions, l’IRPF, la Plusvàlua Municipal, més les despeses de notari i registre de la propietat, una donació més que un regal pel qual ho rep, és un regal per a la Hisenda Pública. Per a això no dubti a sol·licitar-nos consell; nosaltres li buscarem les solucions jurídiques i fiscals més avantatjoses.

Back To Top