Articles etiquetats amb: inspeccio treball

17 Juny 2016

El registre de jornada

Posted in Laborals

També es obligatori en els contractes a temps complet

Amb l’entrada en vigor del RDL 16/2013 va passar a ser obligatori per les empreses que per als contractes a temps parcial es portés un registre d’hores diàries. Les empreses es veuen obligades a lliurar els fulls-registre al treballador mensualment i aquest a firmar-los cada dia indicant la seva hora d’entrada i de sortida.

Ara, com a conseqüència de dues Sentències de l’Audiència Nacional que consideren necessari aquest registre per poder controlar les hores extraordinàries, la Inspecció de Treball també està exigint el registre diari dels treballadors a jornada completa.

17 Desembre 2015

Inspecció i control en els contractes de formació

Posted in Laborals

El SEPE (el Servei Públic d’Ocupació Estatal) està intensificant les seves actuacions de seguiment sobre els contractes de formació per verificar la correcta aplicació de les bonificacions.

Les empreses estan rebent visites de inspectors de treball en què se sol·licita la documentació relativa a la formalització del contracte, els justificants del pagament de la formació i a l’acompanyament i seguiment del tutor laboral del treballador. També en els treballadors 

04 Setembre 2015

Inspecció de Treball; El Llibre de Visites deixa de ser obligatori.

Posted in Laborals

La Llei 23/2015 de 22 de juliol ha eliminat l’obligació a les empreses d’adquirir el Llibre de Visites. Les diligències es faran en el document que aportarà el propi inspector de treball. 

No obstant, les empreses que ja disposen del Llibre de Visites l’hauran de conservar i les diligències de noves actuacions de la Inspecció de Treball es realitzaran en aquest. Si s’ha extraviat, les diligències es faran en un document autocopiatiu que aportarà l’inspector.

 

07 abril 2014

Inspeccions de treball a l’hostaleria per Setmana Santa i Estiu.

Posted in Laborals

Hotels, restaurants, bars, pubs i discoteques controlats per l’Inspecció.

Inspeccio TreballLa Inspecció de Treball ha comunicat que durant els períodes de Setmana Santa i Estiu del 2014 es portaran a terme actuacions per part de l’Inspecció en matèria de treball no declarat als hotels, restaurants, bars, pubs i discoteques.

17 Setembre 2012

Quantia de les sancions als empresaris en matèria laboral.

Posted in Laborals

L’art. 40 de la Llei LISOS (RDL 5/2000) estableix la quantia de les sancions als empresaris en l’ordre laboral. A. Amb caràcter general les infraccions en matèria de relacions laborals i ocupació, en matèria de Seguretat Social, de treball d’estrangers, en matèria d’ETT i empreses usuàries, es sancionaran:  Les lleus amb multa: Grau mínim, de …

[12 3  >>