Articles etiquetats amb: emprenedors

10 abril 2014

Renda 2013: Canvis pels emprenedors i business angels

Posted in Fiscal-Comptable

Es va canviar la tributació al mig de l’exercici fiscal.

La Llei d’Emprenedors 14/2013 va introduir algunes modificacions fiscals rellevants que cal tenir presents pels emprenedors i els “business angels”. 

Amb efectes de 29 de setembre, va suprimir l’exempció per guanys patrimonials per la transmissió d’accions i participacions en empreses de nova creació. Ara be, s’ha establert un període transitori pels contribuents que venguin les participacions comprades abans d’aquella data.

16 Octubre 2013

Canvi de bases de cotització dels Autònoms.

Posted in Laborals

Abans de 31 d’octubre es poden modificar les bases.

Els treballadors afiliats al Regim Especial de Treballadors Autònoms, que vulguin modificar les seves bases de cotització ho hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 31 d’octubre perquè la modificació de bases tingui efectes 1 de gener.

11 Octubre 2013

Autònoms. Quant paga un autònom a la Seguretat Social?

Posted in Laborals, Fiscal-Comptable

Resum de les quotes mínimes que pagaria un Autònom després de la Llei d’Emprenedors.

A continuació us presentem un resum de les reduccions i bonificacions de les que actualment i després de l'aprovació de la Llei de suport als Emprenedors es poden beneficiar els treballadors autònoms. 

A més a més, exposem les quotes mínimes resultants que pagaria un treballador autònom en el cas de triar la base mínima de cotització. 

La quota sobre la qual es calcula la reducció resulta d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment. Això és, en 2013, els percentatges de reducció i bonificació previstos s'apliquen sobre la quantitat de 255,86 euros.

(Pdf. QUADRE RESUM DE LES QUOTES A PAGAR PER UN AUTÒNOM) 

08 Octubre 2013

Assegurança per una Startup.

Posted in Assegurances

Assegurança que s’adapta a les necessitats d’una Startup.

Aquesta assegurança s’adeqüa a les característiques i les necessitats de les Starups. 

L’assegurança per Startup està composta pel següent paquet de cobertures: 

  • Responsabilitat Civil per la Llei de Protecció de Dades.
  • Sancions de la Llei de Protecció de Dades.
  • Responsabilitat Civil per atacs de virus informàtics.
  • Responsabilitat Civil Startup
  • Accidents.

 

30 Setembre 2013

Mesures de la Llei de suport als Emprenedors .

Posted in Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

Des del dia 29 de setembre està en vigor la LLei de Suport als Emprenedors.

Des del dia 29 de setembre està en vigor la LLei de Suport als Emprenedors. Aquestes són algunes de les mesures previstes:  

1 . Mesures fiscals i laborals de suport a l'emprenedor . Règim especial del criteri de caixa en l'IVA . Deduccions en l'Impost de Societats i en el IRPF. Reduccions i bonificacions en la cotització dels Autònoms.

2. La figura de l'Emprenedor de Responsabilitat Limitada.

3. La Societat Limitada de Formació Succesiva.

[12  >>