Articles etiquetats amb: IRPF

04 abril 2017

Obligacions tributàries del mes d'abril

Posted in Fiscal-Comptable

Declaracions del primer trimestre

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies;

Fins al 13 d’abril*:

(*Al caure en plena Setmana Santa hem de tenir en compte que s’haurà de presentar el dia 13 d’abril)

S’ha de presentar la liquidació del 1er trimestre de:

15 Febrer 2017

El tipus de retenció reduït en les factures dels professionals que inicien l’activitat.

Posted in Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

Actualment aquest tipus és del 7%.

Els percentatge de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d'activitats professionals és del 15%. En el cas dels contribuents que iniciïn les activitats professionals, el tipus de retenció és del 7% El període d’aplicació d’aquest tipus reduït és el període impositiu de inici d’activitats i en els dos següents. 

03 Febrer 2017

El Model 347 i el Model 184 s’han de presentar durant el mes de febrer.

Posted in Fiscal-Comptable

El Model 347

El Model 347 és la declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones.

Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l'any natural, computant de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.  El termini de presentació comença el dia 1 de febrer i finalitza el dia 28 de febrer.

02 Desembre 2016

TRIBUTACIÓ DELS IMMOBLES URBANS PROPIETAT DE NO RESIDENTS PERSONES FÍSIQUES

Posted in Fiscal-Comptable, Advocats

Immobles d’ús propi

Com cada any, i abans d’acabar el mes de desembre, les persones físiques no residents propietaris d’un immoble urbà no arrendat a tercers durant l’any 2015, hauran de declarar, per imputació de rendes, l’Impost sobre la Renda de No Residents.

01 Desembre 2016

Béns i drets situats a l’estranger, el Model 720 i l’intercanvi d’informació amb Andorra

Posted in Fiscal-Comptable

Per diversos motius, aquest últim trimestre del 2016 tornem a parlar dels Béns i Drets situats a l’estranger per contribuents residents a Espanya.

Primer, perquè l’Agència Tributària ha enviat una carta de data 21 de novembre de 2016 a tots els contribuents que l’any 2012 van acollir-se a la regularització fiscal dels seus béns i drets no declarats amb la presentació del model 750. En aquesta carta s’explica que l’AEAT farà un seguiment a totes aquestes persones per la correcta presentació del model 720 “Declaración de Bienes y Derechos en el Extranjero”, recordant que 

[12 3 4 5  >>