13 Febrer 2018

El model 347 s’ha de presentar durant el mes de febrer.

Posted in Fiscal-Comptable

El Model 347 és la declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones.

Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l'any natural. S’ha de computar de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.  El termini de presentació comença el dia 1 de febrer i finalitza el dia 28 de febrer.

La informació sobre les operacions s’ha de desglossar de forma trimestral, amb el Nom, NIF i Codi Postal dels clients o proveïdors que correspongui. També s’han d’incloure en el model 347 les quantitats derivades de rendes de lloguer d’immobles sempre i quan aquestes no hagin comportat Retenció a compte. Per tant, tant els arrendataris com els arrendadors hauran d’especificar i separar de la resta de conceptes les quantitats que corresponen a aquestes rendes de lloguers. Els arrendadors també hauran d’informar de la referència cadastral de l’immoble.

Comentaris (0)

Deixi un comentari

Estàs comentant com a convidat.