26 Maig 2010

Com prevenir una possible incapacitació futura pròpia per malaltia o accident

Posted in Advocats

Existeixen tres instruments legals que ens permeten regular anticipadament com hauran de ser les coses tant des del punt de vista patrimonial com personal en previsió d’una futura incapacitat causada per una malaltia ( alzheimer, per exemple) o causada per un accident. Escriptura pública d’Autotutela. Document públic pel qual una persona en previsió de ser …

<<  89 90 91 92 93 [94