01 Octubre 2010

Novetats tributàries per l’any 2011

Posted in Fiscal-Comptable

Novetats tributàries per l’any 2011. A l’espera de l’aprovació de la Llei de Pressupostos  General de l’Estat pel 2001, us volem avançar les novetats que hi ha previstes però encara no definitives, en quan a la normativa tributària per l’any 2011. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 1.    Una pujada dels tipus marginal …

01 Setembre 2010

Contracti l’assegurança de salut en les millors condicions

Posted in Assegurances

Us oferim la possibilitat de contractar l’assegurança de salut que millor s’adapti a les vostres necessitats, d’acord amb un quadre mèdic concertat o amb lliure eleccció de centres i facultatius arreu del món.

02 Juliol 2010

Nou tipus de I.V.A.

Posted in Fiscal-Comptable

L’1 de juliol, i segons la Llei de Pressuposots per l’exercici 2010, va entrar en vigor l’increment del tipus general de l’I.V.A. del 16 al 18%, i el tipus reduït del 7 al 8%.

01 Juliol 2010

Comptes anuals exercici 2009

Posted in Fiscal-Comptable

El proper dia 30 de juliol s’acaba el termini per la presentació del dipòsit de les comptes anuals de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2009.

01 Juliol 2010

Impost sobre societats 2009

Posted in Fiscal-Comptable

El proper dia 26 de juliol s’acaba el termini per la presentació telemàtica de la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2009. Recordi que si la declaració és a pagar, per tal de domiciliar el pagament, s’ha de presentar la declaració telemàticament abans del dia 21 de juliol.

<<  87 88 89 90 91 [9293 94  >>