25 Gener 2011

Butlletí laboral

Posted in Laborals

Descàrrega: Butlletí laboral gener 2011

17 Gener 2011

Novetats tributàries: Llei Pressupostos de l’Estat per a l’any 2011

Posted in Fiscal-Comptable

La publicació de la Llei 39/2010, de 22 de desembre de 2010, de Pressupostos per a l’any 2011, suposa, l’entrada en vigor de novetats en l’àmbit tributari. Us detallem a continuació les més destacades, que juntament amb la normativa publicada en el RD-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzacions per …

22 Desembre 2010

Obligacions tributàries del mes de Gener

Posted in Fiscal-Comptable

Durant aquest mes de gener, i abans de les dates assenyalades a continuació, s’hauran de presentar, i en el seu cas, les següents declaracions tributàries:

20 Desembre 2010

Novetats tributàries RD-Llei 13/2010 de 3 de desembre

Posted in Fiscal-Comptable

A l’espera de la aprovació i publicació de la Llei de Pressupost per l’any 2011, el Govern va aprovar per sorpresa el RD-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzacions per a fomentar l’inversió i la creació de treball, amb les novetats fiscals següents: IMPOST SOBRE SOCIETATS – OPERACIONS VINCULADES. …

20 Desembre 2010

Protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms

Posted in Laborals

La Llei 32/2010, de 5 d’agost, va entrar en vigor el passat dia 6 de novembre de 2.010, i estableix un sistema específic de protecció per cessament de l’activitat de les persones físiques que es troben d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA). La nova …

<<  83 84 85 86 87 [8889 90 91  >>