01 Juliol 2010

Impost sobre societats 2009

Posted in Fiscal-Comptable

El proper dia 26 de juliol s’acaba el termini per la presentació telemàtica de la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2009. Recordi que si la declaració és a pagar, per tal de domiciliar el pagament, s’ha de presentar la declaració telemàticament abans del dia 21 de juliol.

01 Juliol 2010

Recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables

Posted in Fiscal-Comptable

S’han flexibilitzat els requisits i s’han escurçat els terminis per a recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables.

01 Juny 2010

Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

Posted in Laborals

Reducció de cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral. El Reial decret 404/2010 regula l’establiment d’un sistema de reducció en les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que especialment hagin contribuït a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

01 Juny 2010

Obligació d’enviar per mitjans electrònics les dades del certificat d’empresa al SPEE

Posted in Laborals

L’Ordre TIN/790/2010 de 24 de març, obliga a les empreses a utilitzar els mitjans electrònics (certific@2) per enviar les dades del certificat d’empresa al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE), quan els seus treballadors finalitzin, suspenguin o redueixin la seva relació laboral i comuniquin a la Direcció de l’empresa que volen sol·licitar les prestacions per l’atur.

01 Juny 2010

Novetats en la tributació de l’I.V.A en la construcció

Posted in Fiscal-Comptable

Novetats en la tributació de l’I.V.A. en relació a les obres de reparació i renovació de vivendes de particulars i en les obres de construcció i rehabilitació de vivendes 

<<  82 83 84 85 86 [8788  >>