14 Febrer 2011

La Generalitat aconsella contractar una assegurança de salut privada

Posted in Assegurances

Fa unes setmanes el Conseller de Salut de la Generalitat  recomanava als ciutadans que tenen una mútua de salut privada que no es donessin de baixa i a més a més afegia que seria bo que hi hagués més altes en la medicina privada. Afegia que irremediablement les llistes d’espera tornaran a créixer. El sistema …

14 Febrer 2011

Reforma Laboral. Pla de Xoc 2011

Posted in Laborals

Ha entrat en vigor l’ anomenat Pla de Xoc pel 2011 de l’Acord Social i Econòmic que uns dies enrere van signar el Govern, la Patronal i els Sindicats i que s’engloba dins la Reforma Laboral iniciada durant l’any 2010. El Reial Decret-llei 1/2011 de  11 de febrer, entra a regular dues mesures:  Les bonificacions …

09 Febrer 2011

Notificacions electròniques obligatòries

Posted in Fiscal-Comptable

L’Agència Tributària ha posat en marxa un nou sistema obligatori per comunicar-se amb el contribuent, i que consisteix en que determinades persones i entitats estaran obligades a rebre per mitjans electrònics (internet) les comunicacions i notificacions que l’administració li vulgui realitzar. 1.   Tindran aquesta obligació les següents persones: Societats anònimes (NIF A) i de responsabilitat …

09 Febrer 2011

Obligacions tributàries del mes de març

Posted in Fiscal-Comptable

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE LES ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES: S.C.P. – C.B. Les Societats Civil Privades (S.C.P.) i les Comunitats de Béns (C.B.) que tributen en l’impost sobre la renda i l’impost sobre societats en règim d’atribució de rendes, han de presentar abans del dia 31 de Març la declaració referida a l’any 2010, que …

05 Febrer 2011

Acord Social i Econòmic pel Creixement, l’Ocupació i la Garantia de les Pensions

Posted in Laborals

Govern, patronal i sindicats han signat l’Acord Social i Econòmic que anomenen pel “creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions”. Abans de tot, dir que aquests acords s’han de plasmar en les lleis i per tant, a dia d’avui, no han entrat en vigor. Segons diu la introducció de l’Acord, aquest té un triple …

<<  82 83 84 85 86 [8788 89 90 91  >>