28 Març 2011

Saldar la hipoteca lliurant el pis, avui no és possible si el banc no ho accepta

Posted in Advocats

La dació en pagament de la casa per saldar el deute amb el banc no està prevista en els préstecs hipotecaris vigents. Plantejar-ho de cara el futur , introduint aquesta mesura en les noves hipoteques, és una possibilitat que s’ha d’estudiar, però d’entrada té avantatges i té inconvenients. Fer possible avui, amb una reforma de …

18 Març 2011

Hisenda no pot sancionar per un error “de bona fe” en la declaració tributària

Posted in Fiscal-Comptable

Una sentència del Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya dictamina que un error en la declaració tributària no pot comportar un càstig econòmic si el contribuent va actuar de bona fe. El contribuent si be, tenia dret a aplicar-se una bonificació en el impost de societats la qual va calcular d’una forma “raonable”, ho va fer …

17 Març 2011

Encara que s’elimini l’impost de succesions és “obligatori” fer testament

Posted in Advocats

Fa pocs dies, Duran i Lleida va anunciar que el govern de Catalunya té previst eliminar l’Impost de Successions. En primer lloc dir, que aquesta supressió, si s’arriba a fer, seria en la successió entre cònjuges i entre pares i fills. Per la resta de casos; germans, nebots, cosins o estranys l’impost seguirà vigent. De …

11 Març 2011

L’any 2011 és obligatori pagar la quota de la Cambra de Comerç

Posted in Advocats

Si be, el Reial Decret llei 13/2010 de 3 de desembre eliminava l’obligatorietat de les empreses de pertànyer a la Cambra de Comerç,  l’any 2011 s’haurà de pagar el recurs cameral o “quota” de la Cambra de Comerç. La Disposició Transitòria Primera del referit Reial Decret, estableix que no seran exigibles les quotes corresponents a …

11 Març 2011

IPC del mes de febrer

Posted in Fiscal-Comptable

L’IPC interanual del mes de febrer ha estat d’un 3,6 %, tant per Catalunya com pel conjunt d’Espanya. 

<<  81 82 83 84 85 [8687 88 89 90  >>