17 Octubre 2016

Les Comunitats de Propietaris i les Comunitats de Bens rebran de forma telemàtica les notificacions d’Hisenda.

Posted in Assegurances, Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

Totes hauran de disposar de certificat digital.

El 2 d’octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les administracions publiques.

04 Octubre 2016

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DEL MES D’OCTUBRE.

Posted in Laborals, Fiscal-Comptable

Abans del 15 d’octubre, s’hauran de presentar, les següents declaracions tributàries corresponents al 3er trimestre;

  • Retencions i ingressos a compte dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls. 
  • Retencions sobre el capital mobiliari. 
  • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. És necessari ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte el trimestre anterior. 

26 Setembre 2016

La Sentència del TJUE sobre el dret a la indemnització dels treballadors interins.

Posted in Laborals

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de setembre de 2016, declara contrari al dret de la Unió Europea la norma espanyola que nega la indemnització per als treballadors interins en finalitzar el seu contracte. El TJUE considera que existeix una discriminació respecte els treballadors interins tenint en compte que no concorre cap raó objectiva que justifiqui el diferent tractament que suposa deixar-los sense indemnització quan s'extingeix el seu contracte. 

19 Setembre 2016

Nou sistema de liquidació de quotes de la Seguretat Social

Posted in Laborals

La Tresoreria de la Seguretat Social ha començat a enviar als nostres clients notificacions telemàtiques referents a la incorporació al nou sistema de liquidació de les quotes de la Seguretat Social; el Sistema de Liquidació Directa .

La incorporació al nou sistema de liquidació suposarà per nosaltres, la Gestoria, una adaptació al nou sistema a l’hora de liquidar les quotes de la Seguretat Social, però NO suposa cap obligació diferent pels nostres clients ni cap canvi en el tractament de les dades entre nosaltres (la Gestoria) i el nostre client.

12 Setembre 2016

Canvi de bases de cotització dels autònoms

Posted in Assegurances, Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

El règim d’autònoms permet modificar un màxim de dos cops l’any les bases de cotització. Els períodes per sol·licitar-ho són fins el 30 d’abril perquè el canvi tingui efectes 1 de juliol i el 31 d’octubre perquè el canvi tingui efectes 1 de gener.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>