10 Octubre 2017

FESTES LABORALS A CATALUNYA PEL 2018

Posted in Laborals

Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2018 les següents:

 • 1 de gener (Cap d'Any).
 • 6 de gener (Reis).
 • 30 de març (Divendres Sant).
 • 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d'agost (l'Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

05 Octubre 2017

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DEL MES D’OCTUBRE.

Posted in Fiscal-Comptable

Abans del 11 d’octubre (dia 12 és festa laboral) s'hauran de presentar les següents declaracions tributàries:

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
 • Retencions sobre el capital mobiliari.
 • Retencions sobre els arrendaments d'immobles urbans. Cal ens comuniquin l'import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte al trimestre anterior.
 • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).
 • IVA. (Impost sobre el Valor Afegit)
 • Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.
 • Impost sobre Societats (2on pagament fraccionat).
 • Retencions de professionals i comisionistes. Per tal de complimentar la declaració de retencions a compte de lRPF ens heu de facilitar les retencions dels professionals i comisionistes abans del dia 9.

 

03 Octubre 2017

Gestoria Luis s’adhereix a l’aturada general d’avui 3 d'octubre

Posted in Vehícles, Assegurances, Laborals, Fiscal-Comptable, Advocats

Les nostres oficines romandran tancades

Per a qualsevol assumpte urgent es pot enviar un e-mail a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

27 Setembre 2017

NOVA OBLIGACIÓ: DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES

Posted in Fiscal-Comptable

Per a tots els subjectes passius de l’impost sobre societats. Model 232

El passat dia 30 d’agost (amb efectes 1 de gener de 2016) es va publicar en el BOE l’Ordre que aprova el model de la nova declaració informativa en relació a les operacions vinculades.

Què són operacions vinculades? Les realitzades entre les següents persones:

-       Una entitat i els seus socis amb una participació igual o superior al 25%.

-       Una entitat i consellers o administradors.

-       Una entitat i els cònjuges o persones amb relació de parentiu fins a tercer grau (pares, fills, néts, avis, germans, tiets, cunyats i nebots) de socis, consellers o administradors.

-       Dues entitats d’un mateix grup.

-       Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat del mateix grup.

-       Una entitat i una altra participada indirectament en el 25% del capital social

-     Dues entitats en les quals els mateixos socis, cònjuges o persones amb relació de parentesc fins a tercer grau (pares, fills, néts, avis, germans, tiets, cunyats i nebots), participin directa o indirectament en almenys el 25% del capital social.

-       Una entitat resident a territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

Quines operacions s’han de declarar? 

20 Setembre 2017

LA DONACIÓ D’ IMMOBLES, DINERS, ACCIONS O ALTRES BENS MOBLES A CATALUNYA.

Posted in Advocats

L’Impost sobre Successions i Donacions grava les adquisicions per persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones vives a títol gratuït (les donacions).

Són subjectes passius de l’impost i venen obligats al seu pagament les persones que han estat afavorides per l’operació.

Constitueix la base imposable el valor net dels béns i drets adquirits; o sigui el seu valor real minorat en l’import de les càrregues i deutes deduïbles.

El termini per declarar la donació i liquidar l’Impost sobre successions i donacions es d’un mes a comptar des de la data de l’acte o contracte.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>